Pytanie 1/20
Czas wykonywania testu: 00:00
0%

Jaką liczbę należy wstawić w miejsce znaku zapytania?

 

 


img

Proszę wybrać prawidłową odpowiedź:

14

4

6

15