Pytanie 1/20
Czas wykonywania testu: 00:00
0%

Jaka będzie następna liczba w ciągu: 10, 11, 8, 13, 6, 15, ...?

Proszę wybrać prawidłową odpowiedź:

7

11

5

4