Pytanie 1/20
Czas wykonywania testu: 00:00
0%

Które ze słów ukrytych w kombinacji liter nie jest ptakiem?

Proszę wybrać prawidłową odpowiedź:

askój

cpchuza

planta

epnklia