Pytanie 1/20
Czas wykonywania testu: 00:00
0%

Który z podanych czasowników nie jest synonimem pozostałych?

Proszę wybrać prawidłową odpowiedź:

chodzić

spacerować

iść

jechać