Pytanie 1/20
Czas wykonywania testu: 00:00
0%

Który z podanych czasowników jest antonimem do słowa "milczeć"?

Proszę wybrać prawidłową odpowiedź:

asocjować

trzaskać

mówić

szeleścić