Pytanie 1/20
Czas wykonywania testu: 00:00
0%

Jaka będzie kolejna liczba w ciągu: 10, 12, 9, 15, 6, 8, 5, 11, 2, ...?

Proszę wybrać prawidłową odpowiedź:

18

4

5

13