Pytanie 1/20
Czas wykonywania testu: 00:00
0%

Które słowo nie pasuje do pozostałych?

Proszę wybrać prawidłową odpowiedź:

aktualny

znamienny

typowy

charakterystyczny